مهدی خاکپور جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰

تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.... «به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبم


مهدی خاکپور سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

هر کاری که بدون نظم و ترتیب انجام شود و آغاز و پایان آن معلوم نباشد، تشبیه می‌شود به: آش شله قلمکار. این مثل، نشان از هرج و مرج و ریخت و پاش آن کار دارد.


مهدی خاکپور پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

یه شتر به شتر دیگه از دست صاحبش شكایت می كرد كه گفت :صاحبم از بس بار من میكنه كه طاقتم طاق میشه.شارژ سریع موبایل