مهدی خاکپور سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

هر کاری که بدون نظم و ترتیب انجام شود و آغاز و پایان آن معلوم نباشد، تشبیه می‌شود به: آش شله قلمکار. این مثل، نشان از هرج و مرج و ریخت و پاش آن کار دارد.شارژ سریع موبایل