سارا قاسمی شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

علت آسیب دیدن دندان ها این است که نفس کشیدن از راه دهان، باعث خشک شدن دهان می شود و اثر محافظتی بزاق را در کشتن باکتری موثر در اسیدی شدن دهان از بین می برد.شارژ سریع موبایل