امین شجاعی شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۰

در زمان قدیم گروهی دزد غارتگر بر سر کوهی در کمین گاهی به سر می بردند و سراه غافله ها را گرفته به قتل و غارت می پرداختند. این گروه باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بودند و نیروهای ارتش شاه نیز نمی توانستند بر آن‌ها دست یابند، زیرا در قله کوهی بلند کمین کرده بودند و کسی را جرأت رفتن به آنجا نبود.


معصومه حسینی کیا يكشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰

زیبایی بهار همواره موجب شده است بسیاری از نویسندگان و شاعران سرزمین كهن ایران در وصف آن سخن بسرایند و همچون «صدای سخن عشق» گفتارشان اصلاً تكراری نیست.


معصومه حسینی کیا شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۰

این مثل را به طنز درباره میزبانی می گویند كه در پذیرایی از مهمان قصور كند یا به فكر آسایش او نباشد و بی اعتنا به ذائقه و میل مهمان، خوردنی هایی موافق میل خود در سفره نهد یا آنچه در سفره است خود، بخورد.


معصومه حسینی کیا پنجشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۰

اگر شخصی بخواهد پولی از كسی قرض كند و چیزی گرو بگذارد و قول سود كلانی بدهد؛ اما قصد فریب داشته باشد، مثل فوق را در موردش به كار می برند.


ندا نیک روش پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۰

عبارت بالا كنایه از تقسیمی است كه بدون رعایت هیچ قاعده كلی در مال مفت كه بی زحمت به دست آمده باشد معمول و مجری دارند و عبارت مزبور از آن جهت مصطلح شده است كه اگر لوطی چیزی گیر بیاورد در میان می گذارد و بدون هیچ شرط و تشریفاتی همه از آن برخوردار می شوند.


ندا نیک روش پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰

یك ضرب المثل قدیمی می گوید: میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی كند.


معصومه حسینی کیا شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰

یعنی هر کس سلیقه ی متفاوتی دارد و مزه ی دهان هر کس با دیگران فرق می کند.شارژ سریع موبایل