میترا جلالی شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۵:۰۰

بادگیرها، مناره‌ها و گنبدها مشخص‌ترین جنبه ظاهری معماری شهر کویری یزد است. از بادگیرها برای گرفتن جریان باد و خنک‌کردن فضای ساختمان استفاده می شود.

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزد

 

 بارزترین معماری شهر کویری یزدشارژ سریع موبایل