سمانه ربانی يكشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۴ - ۰۴:۰۰

آیین سنتی فردینما طبری هر ساله با آغاز سال نو طبری مازنی که در مرداد ماه است، در کندلوس مازندران برگزار می‌شود.

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبری

 

آیین سنتی فردینما طبریشارژ سریع موبایل