ندا نیک روش چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰

برای بازسازی فضای قدیمی در یک عکس چه راه‌هایی می‌توان به کار برد؟

مایکل پائول اسمیت، عکاسی است که با چند اسباب‌بازی و یک سری وسایلی که خودش آن‌ها را ساخته، محله الژین پارک نزدیک به ۷۰ سال پیش را بازسازی کرده‌است.


 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی
 

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی
 

اسمیت این عکس‌ها را آنقدر خوب ثبت کرده و آنقدر این فضا را واقعی ثبت کرده که بدون دیدن شت صحنه عکس، هیچ کس باور نخواهد کرد که عکس‌ها ساختگی هستند.


 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی
 

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی

 

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی
 

عکس‌های پائول اسمیت تاکنون بر روی فلیکر بیش از ۷۰ میلیون بازدید داشته‌است.


 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی

 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی
 
 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی
 
 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی
 
 خلاقیت یک عکاس برای خلق تصاویر تاریخی


دکورهای این عکس‌ها با مقیاس ۱ به ۲۴هستند، و پائول اسمیت با هوشمندی تمام از لنز و پرسپکتیو مناسب برای ثبت عکس‌ها با این مقیاس کرده‌است.شارژ سریع موبایل