مهدی خاکپور دوشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

The kites always rise with adverse winds

بادكنك ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

 

*************************

 

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.

بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

 

*************************

 

The beauty of a woman

Is not in the clothes she wears,

The figure she carries,

Or the way she combs her hair

زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده ... ژستی که گرفته

و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

 

*************************

 

Live for ourselves not for showing that to others..

برای خود زندگی كنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

 

*************************

 

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.

به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

 

*************************

 

You will reap what you plant in your minds farm

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

 

*************************

 

the old man didnot know number of friend.

آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

 

*************************

 

Perhaps the sea's definition of shell is pearl

Perhaps the time's definition of coal is diamond

شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است

شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

 

*************************

 

the health of mother who stood bent on world

به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

 

*************************

 

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.

تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

 

*************************

 

The strength of a man isn't seen in the width of his shoulders.

It is seen in the width of his arms that encircle you.

قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست

بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

 

*************************

 

war is for living and living is for love

جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

 

*************************

 

Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble, but it is a "steering wheel", that directs the right path throughout.

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

 

*************************

 

When you catch in a calumny, you know your real friends.

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستندشارژ سریع موبایل