سارا قاسمی سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۰

گلها جواب زمین اند به سلام آفتاب، نه زمستانی باش که بلرزانی، نه تابستانی باش که بسوزانی . بهاری باش تا برویانی. نوروز پیشاپیش مبارک.


سارا قاسمی دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰

ای صبح فرح افزا نوروز مبارک باد ... ای نکهت شادی زا نوروز مبارک باد ... ای خوب و ای یکتا، نوروز مبارک باد ... ای شوق و سرور ما نوروز مبارک باد……!


سارا قاسمی دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۲:۰۰

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ، ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ، ﺩﻝ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺮﻗﺼﯽ!! ﻣﻨﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺭﺍﺱ ﻣﯿﮕﻪ، ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﺭقصیدم.


سارا قاسمی يكشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰

من ترسم از گرگ ها نیست ، میدانم کارشان دریدن است ، اما با ماهیت روباه ها چه کنم وقتی مدام لباس عوض می کنند؟!


امین شجاعی جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰

خدا را دوست بدارید،حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید.


سارا قاسمی چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۰

کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوند، همه زندگیشان بر دروغ استوار است.شارژ سریع موبایل