مهدی خاکپور چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۰

بازیکنان دور هم مى‌نشینند و یک نفر را به‌عنوان استاد انتخاب مى‌کنند. استاد از همه مى‌خواهد انگشت سبابه خود را وسط بازى بگذارند. سپس استاد مى‌خواندانتخاب مى‌کنند.شارژ سریع موبایل