فردین روجایی چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

Daniel Stone ویراستار و سردبیر مجله‌ی نشنال جئوگرافیک، قرار ندادن این دسته از تصاویر در سری مجلات نشنال جئوگرافیک را دشوار بودن ثبت تصاویر دانسته است. بنابراین، فقط عده ایی از عکاسان که مهارت و تجربه این کار را دارند قادر به ثبت تصاویر از اقیانوس‌ها هستند. ثبت چنین تصاویری نه‌تنها تخصصص بلکه تجهیزات بسیار گران‌قیمتی را به کار می‌برد. اما وقتی او، تصاویر بسیار دلربایی را از عکاسان دریافت کرد، مشتاقانه پذیرفت که این تصاویر را در مجله نشنال جئوگرافیک قرار دهد.

در ادامه این تصاویر شگفت انگیز را مشاهده خواهید کرد.

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016

 

بهترین تصاویر از زیرآب در سال 2016شارژ سریع موبایل