مهدی خاکپور يكشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

چه کسی می تواند در طراحی در فضای باز  آنقدر خلاق باشد؟  از این بخش کوچک اما خوب با ایده های خلاقانه از طراحی در فضای باز لذت ببرید.

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!

 

10 طرح غیرمنتظره در فضای باز که به سختی در جای دیگر پیدا می کنید!شارژ سریع موبایل