مهدی خاکپور سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

لورا حنکینسون هنرمند آرایش و زیبایی و وبلاگ نویس در لندن زندگی می کند. او افراد را با مهارت های آرایش و عشق خود به شخصیت های کارتونی و الهام از آنها تحت تاثیر قرار می دهد.

جنکینسون 25 ساله با استفاده از چانه و لب هایش به عنوان بوم نقاشی، اشکال و شخصیت های کارتونی چون پوپی، شرک و دیگران را به زیبایی نقاشی کرده است. به آثار هنری او نگاهی می اندازیم.

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لب

 

تصاویر نقاشی زیبا روی لبشارژ سریع موبایل