فردین روجایی يكشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۰

منبع این عکس‌ها مربوط به Michael Bonocore است که عاشق سفر به شمال آفریقا به‌خصوص مراکش است.

پیش‌ از این او یک‌ بار مدیریت گروه گردشگری به مراکش را داشته است. اما به گفته‌ی خود او زمانی که پیشنهاد سفر به مراکش به میان آمد نمی‌توانست از این فرصت بگذرد.

او همیشه عاشق سفر کردن و عکس گرفتن با دوربین تخصصی خود است. اما این بار خودش را به یک چالش جدید با یک رویکرد جدید دعوت کرده است، او توانست داستانی زیبا از سفر خود را به مراکش، با آیفون7 پلاس به تصویر بکشد.

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاس

 

یک سفر رنگارنگ به مراکش با آیفون7 پلاسشارژ سریع موبایل