فردین روجایی جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

بدون شک، زیباترین بخش بدن چشم‌ها هستند، که رنگ و سایز آن‌ها می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی از شخصی با شخص دیگر متفاوت باشد.

تاکنون از هتروکرومی چیزی شنیده‌اید؟ یک خاصیت غیرطبیعی جالب است که در iris (قسمت رنگی چشم ) مشخص می‌شود و باعث می‌شود رنگ هر چشم با چشم دیگر متفاوت باشد. درحالی‌که هتروکرومی یک دگرگونی نادر است، به‌طور یقین می‌توان گفت زیباترین دگرگونی بشر است که البته حیوانات را هم شامل می‌شود.

در این قسمت تصاویری را مشاهده می‌کنید که شکوه و زیبایی هتروکرومی را نشان می‌دهد.

 

1- ترکیب خیره کننده رنگ چشم فندوقی و رنگ چشم آبی:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

2- هتروکرومی نمی تواند همیشه شامل هر دوچشم باشد بلکه میتواند منحصر به رنگ یک چشم باشد:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

3- یک نوع عالی دیگر از ترکیب رنگ فندوقی و رنگ آبی:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

4- این تصویر گربه ایی را با هتروکرومی جزئی نشان می دهد:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

5- این سگ دارای هتروکرومی جزئی در هردو چشم است. نیمه  پایین هردو چشم سفید و نیمه دیگر آن مشکی است:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

6- هتروکرومی مرکزی که تنها اطراف مردمک چشم است و رنگ هایی متفاوتی را در iris ایجاد کرده است:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

7- قطعا یکی از قابل توجه ترین نمونه های هتروکرومی جزئی را مشاهده می کنید:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

8- آبی یخی با رنگ طلایی/فندوقی:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

9- این خانم و گربه اش هردو دارای هتروکرومی مشابه اند:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

10- فندوقی/قهوه ایی  با  توسی/آبی روشن:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

11- آبی روشن وقهوه ایی:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

12- آبی روشن و سبز/فندوقی:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

13- به نطر من این گربه یک نمونه قابل توجه هیتوکرومی است!!

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

 14- قهوه ایی و آبی روشن:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

15- آبی و قهوه ایی:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!

 

16-  در بعضی شرایط می تواند نتیجه ی عمل جراحی باشد:

 

عکس هایی که دگرگونی زیبایی هتروکرومی را نشان می دهند!شارژ سریع موبایل