مهدی خاکپور جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۰

یک باغ عجیب و غریب از گل، نزدیک دولت فلسطین، با مرکزیت رام الله که در آن ده ها گل کوچک زنده در نارنجک گاز اشک آور در حال رشد وجود دارد. این باغ غیر معمول با عنوان تظاهرات صلح سکوت یک زن فلسطینی که نارنجک گذاشته شده از درگیری بین سربازان اسرائیل و فلسطینی ها جمع آوری شده است.

با توجه به تنش های بالا و درگیری اسرائیل و فلسطین، او به طور کوتاه مدت مواد لازم برای این گلدان های کوچک را تهیه می کند. برخی از آنها حتی با سیم متصل شده به طوری که می توان آنها را به نرده ها و یا اشیاء دیگر متصل کرد.

یک زن فلسطینی گیاهان بیابانی نزدیک خانه خود را درون نارنجک گازهای اشک آور جمع آوری شده در سال درگیری با سربازان اسرائیلی  را هر روز آبیاری می کند.

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزه

 

باغی غیر معمول و عجیب در نزدیکی غزهشارژ سریع موبایل