مهدی خاکپور پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۰

«هان آن وای» یک فروشگاه کوچک است که به عنوان شهر کتاب شناخته می شود، این محدوده در منطقه ای در ولز انگلیس قرار دارد. از سال ۱۹۸۸ این مکان خانه و نمایشگاه ادبیات که به عنوان فستیوالی که شامل ۸۰۰۰۰ اثر از نویسندگان، ناشران و طرفداران ادبیات، از سرتاسر دنیا در اواخر ماه می، هر سال است. های آن وای شامل ۳۰ کتاب فروشی عمده و بزرگ است که بیشترین آمار فروش در کتاب های دست دوم را دارد.

این اولین کتاب شهر، در دنیا است که فروش کتاب های خود را از سال ۱۹۶۱ آن هم زمانی که ریچارد بووس، اولین کتاب فروشی خود را در های افتتاح کرد و پس از آن، شهرت آن به عنوان اولین و بزرگترین فروشگاه کتاب های دست دوم در سرتاسر اروپا پیچید.

در مجموعه ی (های) در شهر ولز حدود ۱۹۰۰ کتاب شهر وجود دارد. در این شهر میلیون ها کتاب وجود دارد، که شما می توانید در آن مجموعه های سینما کتاب، قلعه کتاب و کوچه کتاب را ببینید. این یک مجموعه استثنائی بین مرز انگلیس و ولز است و های را به یک مجموعه ی ایده آل برای گردشگران و گشتن و لذت بردن از این کشور مرزی، کرده است. برای هر چهل سال فروشندگان کتاب در این مجموعه بهترین منابع کتاب ها را برای خوانندگان در سرتاسر دنیا فراهم می کنند.

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهر

 

کتابخانه های متفاوت و جالب در شهرشارژ سریع موبایل