مهدی خاکپور پنجشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰

ایستگاه اتوبوس جایی است که شما برای حمل و نقل و سفر به مکان دیگر در آن منتظر می مانید، تا اتوبوس سر برسد. طراحی های خلاقانه ایستگاه اتوبوس می تواند برای افرادی که در خیابان منتظر هستند، سرگرم کننده باشد.

نمونه هایی از ایستگاه های اتوبوس می تواند زمین های بازی در لندن، ایستگاهی به شکل یک توت فرنگی غول پیکر و یا هندوانه در ژاپن و یا حتی کتابخانه سیار در کلمبیا باشد. در اینجا ما 25 ایستگاه اتوبوس شگفت انگیز و خلاق در سراسر جهان که نه تنها لحظات انتظاری راحت را برای مسافران به همراه دارند بلکه پر از سرگرمی هستند را جمع آوری کرده ایم.

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس

 

25 ایستگاه شگفت انگیز اتوبوس



شارژ سریع موبایل