مهدی خاکپور جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰

تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.

«به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبم

 

*************************

 

هرکیم ائششه ک اولدو سنده پالانی اول

هرکس الاغ شد، تو پالان.

 

*************************

 

اوزو یئخئلان آغلاماز

خود کرده را تدبیر نیست

 

*************************

 

بش بارماغ بشیده بیر اولماز

پنج انگشت برابر نیستند

 

*************************

 

ایش قالسا اوستونه قار یاغار

کار امروز را به فردا مسپار

 

*************************

 

قورخان گوزه چوب دوشه ر

از هر چی بترسی، سرت میاد

 

*************************

 

زحمت سیز بال دادانمازسان

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

 

*************************

 

ایلان هر یئره ایری گدسه، اوز یوواسینا دوز گدر

مار هر کجا که کج بره، خونه خودش راست میره

 

*************************

 

آتاسئنا خئیئری اولمایان کیمه خئییری اولار؟

کسی که به پدرش خوبی نمیکند به چه کسی خوبی میکند

 

*************************

 

وغدا بوغدادان بیته ر

گندم از گندم بروید جو از جو

 

*************************

 

هر نه اکیرسن، اونودا بیچیرسن

هرچه بکاری همان را درو میکنی

 

*************************

 

وارلی گئیه نده دییه رلر موبارکدیر ، یوخسول گئیه نده دییه رلر هاردان تاپدین ؟

شخص پولدار بپوشد ( می‌گویند) مبارک باشید، فقیر بپوشد ، از کجا ، آورده؟

 

*************************

هرکس ساغ اولسون اوزونه

هرکس باید به خود متکی باشد و از دیگران انتظار نداشته باشد

 

*************************

 

هر زادئن تزه سی، دوستون کوهنه سی

هر چیز تازه اش خوب است دوست کهنه اش

 

*************************

 

بیر تیکه نی بیلمه ین، مین تیکه نیده بیلمز

کسی یک خوبی را که در حقش شده نفهمد هزار خوبی دیگر را هم نخواهد فهمید

 

*************************

 

آلله بیر قاپینی باغلاسا، آیری قاپی آچار

خدا گر ز رحمت ببندد دری زرحمت گشاید در دیگری

 

*************************

 

آغزیوا باخ تیکه توت

به اندازه دهانت لقمه بردار

 

*************************

 

زیانئن یارسئندان قایئتماق قازانجدئر

ضرر را از هر کجا بگیری نفع است

 

*************************

 

چوخ یاشایان چوخ بیلمز، چو گزه ن چوخ بیلر

کسی که زیاد عمر کند زیاد نمیداند، کسی که زیاد سفر کند زیاد میداند

 

*************************

 

چالما قاپیمی ، چالار لار قاپینی

درم را نکوب، در تو را هم می کوبند

 

*************************

 

آج قارین ، آجی آیران

شکم گرسنه، دوغ تلخ

 

*************************

 

ایتین ایاغیندان تیکان چیخاردیر

از پای سگ خار در می‌آورد.

 

*************************

 

ایری اوتوراق دوز دانیشاق

کج بشین، راست صحبت کن.

 

*************************

 

ایشله ین دمیری، پاس باسماز

آهنی که کار کند زنگ نمی زند

 

*************************

 

اوزو به زکلی ، ایچی ته زکلی

صورت بزک شده، داخلش کود ،پِهِن

 

*************************

 

اودا گلمیسن سویا ؟

به آتش آمده‌ای یا آب؟به جنگ آمدی یا صلح؟ آتش= جنگ، آب= صلح

 

*************************

 

قونشو قونشودان سحر اویانماغی اؤرگه نه ر

همسایه از همسایه، صبح بیدار شدن را یاد می‌گیرد.

 

*************************

 

کور آلاهدان نه ایستر ، ایکی گوز بیری اگری بیری دوز.

کور از خدا چی میخواد دوتا چشم یکی کج یک سالم.

 

*************************

ایت هورر کروان کئچر

جواب ابلهان خاموشی استشارژ سریع موبایل