مهدی خاکپور دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۶:۰۰

60 عکاس از میان 10 هزار شرکت کننده از 70 کشور دنیا در مسابقات جهانی عکاسی محیط زیست انتخاب شده اند.

 29 ماه جون در لندن برترین آثار عکاسان محیط زیست Atkins CIWEM به نمایش در خواهند آمد.

تصاویر امسال دررابطه با محیط زیست را عکاسان حرفه ای و آماتور از تمامی سنین به ثبت رسانده اند.

جایزه نفر اول این رقابت مبلغ 3 هزار پوند خواهد بود.

در ادامه منتخبی از این عکسها را تماشا می کنید که با موضوع محیط زیست ،نمایی از آلودگی محل زندگی ،محل کار و ... را به تصویر کشیده اند.

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیست

 

زیباترین عکس ها با موضوع محیط زیستشارژ سریع موبایل