سارا قاسمی جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۰

در زمان های گذشته طبق یک سنت عجیب و دردناک زنان میانماری برای آرایش صورت خود را با خالکوبی می پوشاندند؛ کاری کە بە آن سحر می گویند. تصاویر زیر توسط عکاس ایتالیایی مارکو گیووانلی در کوه های ویکتوریا در غرب میانمار گرفته شده است.

در حال حاضر کمتر کسی به این شکل صورت خود را آرایش می کند چرا که طبق قوانین جریمه می شود.

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمار

 

آرایش دردناک زنان میانمارشارژ سریع موبایل