مهدی خاکپور پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

وقتی به نشستن سر کلاس فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می آید؟ معلم، کتاب درسی، تخته سیاه و ... . خب با معلم تایوانی «چوآن بن چانگ» کتاب های درسی را فراموش کنید، او خودش کتاب درسی شماست!

او شاهکارهای آموزشی شگفت انگیزی با گچ روی تخته سیاه می کشد، درحالیکه بیشتر معلم ها نمی توانند یک خط راست بکشند! آموزش واقعا بهتر خواهد شد اگر هر معلمی بتواند مثل او نقاشی کند!

 

معلم تایوانی بامهارت حیرت انگیز!

 

معلم تایوانی بامهارت حیرت انگیز!

 

معلم تایوانی بامهارت حیرت انگیز!

 

معلم تایوانی بامهارت حیرت انگیز!

 

معلم تایوانی بامهارت حیرت انگیز!

 

معلم تایوانی بامهارت حیرت انگیز!شارژ سریع موبایل