امین شجاعی چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۰

ترکیب بندی های مینیمال (ساده گرایانه – minimal) یکی از قدرتمند ترین راه ها برای خلق عکس های خیره کننده هستند. ساده ترین عکس ها اغلب زیباترین هستند و چشم نواز.

با شامل کردن مقدار وسیعی فضای خالی در عکس هایتان (فضای منفی بیشتر)، شما می توانید تمرکز زیادی روی سوژه اصلی خود قرار دهید، حتی اگر این سوژه در کادر خیلی کوچک باشد. در این مطلب، شاهد ۲۰ عکس زیبا با سبک مینیمالیسم خواهید بود که امیدواریم الهام بخش واقع شوند.

«سادگی نهایت پیچیدگی است»– لئوناردو داوینچی

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی است

 

سادگی نهایت پیچیدگی استشارژ سریع موبایل