امین شجاعی سه شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰

اتوبوسهای دوزیست تورنتو مردم و توریستهای خارجی را به تماشای این شهر میبرند.کمپانی Hippo Tours سه دستگاه از این اتوبوسها دارد که هم در آب حرکت میکنند و هم در خشکی.

 

اتوبوس های دوزیست تورنتو!

 

اتوبوس های دوزیست تورنتو!

 

اتوبوس های دوزیست تورنتو!

 

اتوبوس های دوزیست تورنتو!شارژ سریع موبایل