مهدی خاکپور شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰

۱_ یادت باشه تا خودت نخوای هیـچ کس نمیتونه زندگیتو خراب کنه

۲_ یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی

۳_ یادت باشه خدا همیشه مواظبته

۴_ یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری ....    

۵_ منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش ...اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند

۶_ زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند مراقب حرفهایمان باشیم  .

۷_ گاهی در حذف شدن کسی از زندگیتان حکمتی نهفته است . اینقدر اصرار به برگشتنش نکنید

۸_ آدما مثل عکس هستن،زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین

۹_ زندگی کوتاه نیست ، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم

۱۰_ دردهایت را دورت نچین که دیوار شوند ، زیر پایت بچین که پله شوند

۱۱_ هیچوقت نگران فردایت نباش ، خدای دیروز و امروزت ، فردا هم هست… اگر باشی ...

۱۲_ ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولى او قرنهاست که خداست

یک عمر باید بگذرد

تا بفهمی بیشتر غصه هایی که خوردی

نه خوردنی بود نه پوشیدنی ! فقط دور ریختنی بود …!

و چقدر دیر می‌فهمیم که زنــدگـی همین روزهایی‌ست که منتظـر گذشتنش هستیم …!

همیشه به یاد داشته باشیم و فراموش نکنیم ،

"مقصد"، همیشه جایی در "انتهای مسیر" نیست!

"مقصد" لذت بردن از قدم‌هایی‌ست، که برمی‌داریم!شارژ سریع موبایل