سمیه قاسمی سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰

هنرمند اهل استرالیا به نام  ملو Landini با استفاده از یک طناب بسیار ضخیم رشته ای ایده جالب و تجسمی رو درون یک اتاق طراحی کرده است.

این هنرمند با طرح و ساخت این ایده تخیلی و تجسمی به بیننده این مطلب را می رساند که مسیرهایی را که انسان در زندگی انتخاب می کند دستخوش تغیرات زیادی میشود و مسیرهای زیادی در زندگی بر سر راه انسان قرار میگیرد که گاهی انتخاب کردن این مسرها بسیار سخت است.

شما در ادامه تصاویر جالب این سازه ساخته شده با طناب را مشاهده می کنید.

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طناب

 

 سازه جالب ساخته شده با طنابشارژ سریع موبایل