امین شجاعی جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰

با تکه دوزی های ساده روی نمد (فوتر) کارهای جالبی می شود انجام داد. رومیزی، پادری، زیر لیوانی و زیر بشقابی و ... موارد استفاده این کار زیبا و ابتکاری هستند. نمونه های زیبائی از این کار را ببینید.

 

مدل رومیزی های نمدی

 

مدل رومیزی های نمدی

 

مدل رومیزی های نمدی

 

مدل رومیزی های نمدی

 

مدل رومیزی های نمدی

 

مدل رومیزی های نمدی

 

مدل رومیزی های نمدی

 

مدل رومیزی های نمدیشارژ سریع موبایل